0

VOORWAARDEN KERSTACTIE 2020

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de kerstactie 2020 van Huize van Wely, since 1922 (hierna te noemen: "HvW").LOOPTIJD

- De actie loopt van dinsdag 1 t/m zondag 20 december 2020.

 

DEELNAME

- Deelname is op basis van vrijwilligheid en geschiedt door akkoord te gaan met deze actievoorwaarden bij het plaatsen en direct betalen van een online bestelling in het winkelmandje.

- Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze actie.

 

NIEUWSBRIEF

- Deelnemers die akkoord gaan met de voorwaarden geven daarmee toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Huize van Wely.

- Deelnemers kunnen zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door middel van een link onderaan een nieuwsbrief.

 

PRIJS

- Deelnemer maakt kans op één van de vijf verrassingspakketten, gevuld met Huize van Wely lekkernijen voor de kerst, ter waarde van ten minste vijfenzeventig euro.

- De winnaar kan geen aanspraak maken op dit bedrag.

 

SELECTIE

- Op 21 december a.s. zullen er door HvW vijf winnaars worden geselecteerd, door middel van een willekeurige computerselectie.

- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

BEKENDMAKING

- HvW zal de vijf winnaars op maandag 21 december a.s. persoonlijk, telefonisch of per email berichten.

- HvW zal de winnaars berichten dat hun prijs vanaf 22 december a.s. klaarstaat in een HvW winkel naar keuze om opgehaald te worden.

- Wanneer winnaar op het moment van afhalen akkoord gaat met het maken van een foto, geeft deelnemer automatisch toestemming om het beeld, met naamsvermelding, te vermelden op de social media van HvW.

 

VEREISTEN

- Deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat de prijs vóór het einde van het jaar 2020, bij voorkeur op 22 of 23 december a.s., wordt opgehaald in één van de HvW winkels in Nederland. HvW behoudt het recht om, na het verstrijken van deze periode, een nieuwe winnaar te selecteren.

- Deelnemer kan maximaal één keer meedoen; deze selectie geschiedt op basis van mailadres.

- HvW heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van deelname wanneer de deelnemer onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

- Uitgesloten van deelname zijn werknemers van HvW, evenals hun gezinsleden.

 

AVG

- Door acceptatie van de actievoorwaarden verklaart deelnemer tevens akkoord te zijn met het privacybeleid van HvW. www.huizevanwely.nl/privacybeleid

- Door deelname geeft deelnemer HvW het recht om de naam en contactgegevens van winnaars aan te wenden ten behoeve van het bekendmaken van de prijswinnaars.

- Wanneer de winnaar akkoord gaat met het maken van een foto bij het innen van zijn of haar prijs, geeft degene toestemming om het beeld en de naam weer te geven op de social media van HvW.

 

BEPALINGEN

- HvW is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deelname.

- HvW behoudt het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden, de actie stop te zetten, te wijzigen of opnieuw te starten, bijvoorbeeld in geval van een technische storing.

- HvW heeft het recht deze actievoorwaarden te wijzigen.

 

OPMERKINGEN

- Eventuele opmerkingen over de actievoorwaarden dient deelnemer in te dienen door een email te verzenden naar info@huizevanwely.nl.

- Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, zal HvW een beslissing nemen waar deelnemer zich aan dient te houden.

Blijf op de hoogte!

2019 © Huize van Wely, since 1922 | Creatie & Realisatie The MindOffice